Lotnisko EPBP - informacje

lotniskoWspółrzędne
N52°00'02.8" E23°07'57.3" Radio
118.150 Elewacja
485 ft RWY
066/246 (07R/25L), 2290 x 30 m beton-asfalt (DS-1), N52°00'02.8" E23°07'57.3" Drugi RWY
066/246 (07R/25L), 900 x 150 m trawa (DS-2), N52°00'25.5" E23°09'12.8" Trzeci RWY
066/246 (07L/25R), 510 x 110 m trawa (DS-3), N52°00'24.8" E23°08'40.5" Uwagi
Droga startowa DS-1 betonowo-asfaltowa. Droga startowa DS-2 (trawiasta, oznakowana) na przedłużeniu DS1 w kierunku wschodnim. Krawędź południowa DS2 oznaczona białymi markerami, a jej północną krawędź stanowi dawny pas betonowo-asfaltowy. Droga startowa DS-3 (trawiasta, oznakowana) po północnej stronie dawnego pasa betonowo-asfaltowego. Uwaga: dawny pas betonowo-asfaltowy o wymiarach 3300 x 60 m, równoległy do DS1 i DS2 po ich północnej stronie jest NIECZYNNY. Dla DS-1 i DS-2 obowiązuje krąg południowy, dla DS-3 krąg północny. W instrukcji operacyjnej lotniska opisany jest jeszcze pas drogi startowej PDS-1 (trawiasty, oznakowany), po południowej stronie DS-1, nie uwidoczniony na mapie. Nr ewid.ULC 339

Pogoda na naszym lotnisku