Regulamin lotów pakietowych

1. Loty pakietowe samolotowe rozumiane są jako pakiet 10, 20, 50, lub 100 godzin lotów na samolocie Cessna 152;
2. Loty pakietowe szybowcowe rozumiane są jako pakiet 20, 30, lub 50 godzin lotów na wszystkich typach szybowców dostępnych w Aeroklubie PLL LOT;
3. Przed przystąpieniem do latania w ramach pakietu należy wpłacić całą kwotę z góry za wybrany pakiet godzin;
4. Nie ma możliwości w ramach pakietu przelewania środków na hole, starty za wyciągarką, składki, opłaty za pole campingowe itp. Fundusze na inne opłaty należy wpłacić osobno;
5. Pakiety mogą być wykupione tylko przez Członków Aeroklubu PLL LOT;
6. Pakiet samolotowy 100 h może być podzielony między 5 pilotów, 50h między 3 pilotów, natomiast pakiety 20h i 10h mogą być wykupione tylko przez jedną osobę;
7. Pakiety szybowcowe mogą być wykupione wyłącznie przez jedną osobę;
8. Loty w ramach pakietu samolotowego dopuszczone są jedynie po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia praktycznego do licencji PPL(A);
9. Loty w ramach pakietu szybowcowego dopuszczone są jedynie po ukończeniu i zaliczeniu szkolenia do III klasy szybowcowej;
10. Piloci, którzy wykupili loty pakietowe, będą dopuszczani do latania w danym dniu w drugiej kolejności, chyba że uprzednio zarezerwowali na dany dzień samolot/szybowiec;
11. Loty w ramach pakietu powinny być wykorzystane w przeciągu 24 miesięcy od daty jego wykupienia;
12. Po rozpoczęciu latania w ramach pakietu, zwrot pieniędzy jest możliwy tylko w szczególnych przypadkach (utrata zdrowia itp.). W innych przypadkach niewylatane godziny będą policzone po aktualnych normalnych stawkach godzinowych;
13. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych Aeroklub PLL LOT nie będzie mógł wywiązać się z umowy, piloci otrzymają zwrot pozostałych pieniędzy;
14. W trakcie wykonywania zadania w ramach pakietu, pilot może lądować na obcych lotniskach na czas nie dłuższy niż 30 minut. Pobyt na obcym lotnisku na czas dłuższy niż 30 minut jest możliwy jedynie w przypadkach uzasadnionych, tj. usterka techniczna, lub uniemożliwiające start pogorszenie się warunków pogodowych. Czas ten może zostać wydłużony również za zgodą Szefa Wyszkolenia, lub uprawnionego do tego instruktora. W pozostałych przypadkach czas pobytu na obcym lotnisku na czas dłuższy niż 30 min. będzie liczony jako 25% kosztu godziny z pakietu 50h, lub 30% godziny z pakietu 100h.
15. W przypadku lądowania na obcym lotnisku, ewentualne opłaty za lądowanie pokrywa pilot;
16. W przypadku tankowania na obcym lotnisku, na którym koszt paliwa jest wyższy niż koszt paliwa klubowego, różnicę w koszcie pokrywa pilot;
17. Pilot wykonujący loty w ramach pakietu może zabrać pasażera wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz za zgodą Szefa Wyszkolenia, lub uprawnionego do tego instruktora;
18. Czas lotu jest zapisywany wg zegarka, lub wg licznika motogodzin, o ile samolot w takowy licznik jest wyposażony. W przypadku stwierdzenia zawinionej przez pilota niezgodności czasu lotu zapisywanego wg zagarka, pilot zostanie rozliczony poza pakietem, wg standardowego cennika;
19. Umowa pakietowa będzie zawierana tylko z jednym przedstawicielem grupy pakietowej i tylko na tą osobę będzie rozliczany czas lotu wszystkich osób w pakiecie.

Pogoda na naszym lotnisku