Cennik

CENNIK 2019

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wpisowe

Uczniowie i studenci: 150 zł
Pozostałe osoby: 200 zł

Składki członkowskie - opłata roczna Uczniowie i studenci: 150 zł+ 50 zł na Aeroklub Polski
Pozostałe osoby: 300 zł +100 zł na Aeroklub Polski
Fundusz gospodarczy - opłata roczna 250 zł

Składki członkowskie płatne są do 31.03.2019. W przypadku opłaty składki w późniejszym terminie zostanie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł za każdy miesiąc opóźnienia.

W przypadku opóźnienia powyżej 6 miesięcy następuje wykreśleniez listy Członków Aeroklubu.

 

OPŁATY ZA NOCLEGI NA LOTNISKU

  CZŁONKOWIE APLL LOT POZOSTALI
Opłata za łóżko w pokoju wieolosobowym 25 zł / doba 40 zł / doba
Opłata za łóżko w pokoju pilota (w miarę dostępności) 50 zł / doba 60 zł / doba
Wypożyczenie przyczepy Aeroklubu PLL LOT 20 zł / doba 30 zł / doba
Pozostawienie własnej przyczepy campingowej na polu namiotowym + korzystanie z mediów 01.05.2019 - 30.09.2019: 100 zł /miesiąc
POZOSTAŁY OKRES: 50 zł / miesiąc
01.05.2019 - 30.09.2019: 150 zł /miesiąc
POZOSTAŁY OKRES: 75 zł / miesiąc
Opłata za pole namiotowe

10 zł / doba

Opłata nie dotyczy osób, które dokonują opłat za przyczepy campingowe

15 zł / doba

Opłata nie dotyczy osób, które dokonują opłat za przyczepy campingowe

Z opłat noclegowych zwolnieni są instruktorzy szkolący oraz członkowie zarządu aeroklubu. UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP wprowadzony jest całkowity zakaz podłączania energii elektrycznej do namiotów! W przypadku wykrycia takiego podłączenia nałożona zostanie kara umowna w wysokości 200 PLN/dzień!

 

SEKCJA SZYBOWCOWA

SZKOLENIA SZYBOWCOWE

Teoretyczne szkolenie szybowcowe do III klasy (65 h.)

700 zł
(płatne przed rozpoczęciem kursu teoretycznego)

Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego. 300 zł
Opłata dotyczy tylko osób, która NIE będą się szkolić praktycznie w Aeroklubie PLL LOT.
Praktyczne szkolenie szybowcowe do III klasy za wyciągarką (max. 55 lotów) 3.200 zł (uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia)
3.700 zł (dla pozostałych osób)

 

SZYBOWCOWE LOTY TRENINGOWE

  CZŁONKOWIE APLL LOT POZOSTALI
Start za wyciągarką - hol niski (do 600 m.) 35 zł 40 zł
Start za wyciągarką - hol wysoki (pow. 600 m.) 60 zł 85 zł
 1 godz. lotu szybowcem (rozliczenie minutowe) 72 zł (1,20 zł / min) 180 zł (3 zł / min)
 Pakiet 20 godz. lotu szybowcem 1.370 zł  -
 Pakiet 30 godz. lotu szybowcem 2.000 zł  -
Lot z instruktorem 1 zł / min  1,60 zł / min
Lot z nadzorem instruktorskim 0,60 zł / min  1 zł / min

 

INNE OPŁATY SZYBOWCOWE

  CZŁONKOWIE APLL LOT POZOSTALI
Ściągnięcie z pola samochodem po lądowaniu na przelocie 0,50 zł / km 0,50 zł / km
Ściągnięcie z pola samochodem po lądowaniu z termiki nadlotniskowej 5 zł / km 5 zł / km
Szybowiec gotowy do lotu z pełną obsługą hangarową 150 zł 150 zł
Wypożyczenie logera 30 zł / dzień 30 zł / dzień

 

KONTROLA TECHNIKI PILOTAŻU I LOTY SPRAWDZAJĄCE

Lot KTP lub LS 20 zł + opłata za start i lot zgodnie z cennikiem.

 
KTP i LS-y są płatne dla wszystkich członków według cennika powyżej, z wyjątkiem zaangażowanych w pracę społeczną instruktorów wg uznania Dyrektora Aeroklubu oraz akceptacji Zarządu.

WYRÓŻNIENIA - SPOŁECZNI INSTRUKTORZY SZYBOWCOWI:

Zaangażowani w sezonie 2017 instruktorzy otrzymują za darmo 5 h. lotów szybowcem oraz 5 startów za wyciągarką.

1. Jacek Bednarek
2. Stanisław Wróbel
3. Jacek Matusiak
4. Piotr Siennicki

SEKCJA SAMOLOTOWA

SZKOLENIE SAMOLOTOWE

 Kurs teoretyczny (100 h.) 1.200 zł
(płatne przed rozpoczęciem kursu teoretycznego).
 Kurs praktyczny na samolocie Cessna 152 (45 h) 29.500 zł
Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego 300 zł
Opłata dotyczy tylko osób, które NIE będą się szkoliły praktycznie w Aeroklubie PLL LOT

 

SAMOLOTOWE LOTY TRENINGOWE

  CZŁONKOWIE APLL LOT POZOSTALI
Cessna 152 (dzień) 570 zł / h 650 zł / h
Cessna 152 (noc) 590 zł / h 690 zł / h

 

PAKIETY SAMOLOTOWE (Cessna 152)

Pakiet 10 godz. (dla 1 osoby) 560 zł / h
Pakiet 20 godz. (dla 1 osoby) 550 zł / h

* Warunki lotów w pakiecie są określone w tzw. Regulaminie lotów pakietowych.

 

WYRÓŻNIENIA - SPOŁECZNI INSTRUKTORZY SAMOLOTOWI:

Zaangażowaniu w sezonie 2017 Instruktorzy otrzymają za darmo po 2 h. lotu na samolocie Cessna 152:

1. Jan Wesołowski
2. Paweł Sztuka
3. Igor Wiścicki
4. Artur Pręciuk
5. Piotr Trzeciak
6. Piotr Niespuj
7. Konrad Wodziński

Ponadto za zaangażowanie społeczne niżej wymienione osoby otrzymują za darmo lot w ramach KTP:

1. Jacek Wasilewski
2. Robert Zgryza
3. Szymon Tomaszewski

Uwagi: Za studenta uważa się osobę, która nie ukończyła 26 roku życia i posiada ważną legitymację studencką

Zarząd Aeroklubu utrzyuje obciążenie w postaci pokrycia udziału własnego wartości szkody statku powietrznego uszkodzonego z winy pilotwa w wysokości 10%.

Z opłat na fundusz gospodarczy zwolnieni są Członkowie Zarządu Aeroklubu PLL LOT.

Przy przekroczeniu należności za wylatane godziny do kwoty 200 zł następuje przerwa w szkoleniu lub lataniu treningowym.

Wszelkie latanie szkolne lub treningowe będzie możliwe dopiero po uregulowaniu wszelkiego zadłużenia i opłaceniu Składek Członkowskich.

 

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ ZAKŁADCE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD AEROKLUBU PLL LOT W DNIU 19.08.2019 ROKU.

 

 

Pogoda na naszym lotnisku